چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۰

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

اخبار


وزارت صنایع: رشد بخش صنعت را در سال جاری ۹ درصد پیش بینی کرد. (1385/11/28)

025743.jpg

معاون اقتصادى وزير صنايع و معادن، رشد اقتصادى بخش صنعت را در سال جارى ۹درصد پيش بينى كرد.«محسن شاطرزاده»در گفت وگو با ايرنا افزود: بخش صنعت مانند سال هاى گذشته، امسال نيز پيشتاز است و رشد اين بخش از رشد اقتصادى كل كشور بالاتر است. وى در مورد افت رشد اين بش در سال ۸۵نسبت به سال هاى گذشته (معمولا بيش از ۱۰درصد بوده) گفت: اقتصاد كشور يك مجموعه به هم پيوسته است و رشد بخش صنعت متاثرازسايربخش ها است. شاطرزاده گفت: بانك مركزى رشد اقتصادى بخش صنعت را براى سال جارى ۶‎/۵درصد عنوان كرده كه با محاسبات وزارت صنايع و معادن اختلاف فاحشى دارد. معاون وزير صنايع در مورد دليل بروز اين اختلاف گفت: اين موضوع به روش هاى محاسبه مربوط مى شود كه در صدديم اين اختلاف را كم كنيم. شاطرزاده همچنين درباره سرانجام طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازى و موضع وزارت صنايع و معادن در اين زمينه، گفت: وزارت صنايع از كل صنعت كشور دفاع مى كند ولى مدافع ضعف ها و خطاهاى صنعتگران نيست. وى افزود: وزارت صنايع و معادن به عنوان زيرمجموعه دولت، وظايف حاكميتى و نظارتى دارد و خودروساز نيست هر چند كه بخشى از سهام شركت هاى خودروسازى متعلق به سازمان هاى زير مجموعه وزارت خانه است.معاون وزير صنايع و معادن در مورد اجراى اصل ۴۴قانون اساسى و خصوصى سازى در اين وزارتخانه گفت: اجراى اصل ۴۴بسيار فنى و پيچيده است، بنابر اين، نبايد در عمل تعجيل كرد و وزارت صنايع به عنوان دستگاهى كه شركت هاى زيادى را زير پوشش دارد در حال بررسى و برآورد راه هاى اجراى اصل۴۴است. شاطرزاده افزود: براى اجراى اين اصل، امسال شركت ملى مس به بورس رفت و شركت هاى فولاد مباركه و گل گهر نيز در حال ورود به بورس هستند.
 

  • توسط محسن شاطرزاده
  • اخبار وزارت صنایع و معادن