چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۹

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

اخبار


تاثیر تحریمهای جدید آمریکا

تاثیر تحریمهای جدید آمریکا

مصاحبه با روزنامه صبح توس مشهد

۳ تیرماه ۱۳۹۶

سفیر اسبق ایران در برزیل در گفتگو با «صبح توس» مطرح کرد:گنجانده شدن مجموع تحریم‌های 38 سال پیش در تحریم‌های اخیر مشهد- سفیر اسبق ایران در برزیل گفت: مجموع تحریم‌های 38 سال پیش در تحریم‌های اخیر آمریکا و غرب علیه کشورمان گنجانده شده است. محسن شاطرزاده در گفتگو با صبح توس با اشاره به این نکته که این روزها پرونده ایران در یک جنگ زرگری و تقسیم کار بین دشمنان غربی و در مقابل آمریکا و عربستان در FATF در دست بررسی است، گفت: سخنان شب گذشته آقای رئیس جمهور علیه سپاه احتمالا واجد پیامی به سلطه گران بوده که در صورت اثبات باید به خدا پناه برد که رئیس جمهور کشور با ذبح سپاه بنای خوش خدمتی به سلطه گران سیاه دل را داشته باشد. سفیر اسبق ایران در برزیل در رابطه با پس لرزه های موشکی سپاه در منطقه و جهان گفت: پس لرزه های موشکهای ذوالفقار سپاه قطعا به این زودی ها تمام نخواهد شد . آنها که در مناظرات انتخاباتی حتی از نوشتن جمله «مرگ بر اسراییل» بر روی موشک نگران بودند قطعا از نزدیک شدن اسرائیل به مرگ باید بیشتر نگران شوند . شاطرزاده در ادامه با اشاره به این نکته که مجموع تحریم های 38 سال پیش در تحریم های اخیر گنجانده شده است، ابراز داشت: تحریمهای بی سابقه کشور آمریکا به بهانه تروریسم و پاره کردن برجام توسط ترامپ؛ نیاز ستاد جنگ روانی را به ایجاد حوادثی فرعی و دور کردن اذهان ملت از مسئله اصلی ضروری کرده است. وی با اشاره به نقش مردم در خنثی کردن توطئه های دشمنان در کشور گفت: مردم همیشه درصحنه ایران، بارها ثابت کرده اند که در شناخت مسئله اصلی کشور بسیار جلوتر از دولتمردان هستند و بسیاری از توطئه های دشمنان در کشور راخنثی کردند و امروز هم چنین است .

  • توسط محسن شاطرزاده
  • تحلیل روز