چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۰

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گالری

معاون فرماندار سان پائولو

در جمع مسلمانان سان پائولو_1

مسجد محمد رسول الله سان پائولو

مسابقه فوتسال

شهر اوروپرتو

وزیر فرهنگ میناس جرایس

در جمع دانشویان دانشگاه کاتولیک

فدراسیون صنایع ایالت میناس جرایس

فرماندار میناس جرایس2

وزیرکشاورزی میناس جرایس

سخنرانی در دانشگاه کاتولیک

در جمع دانشجویان کاتولیک میناس جرایس

دانشگاه کاتولیک میناس جرایس 4

دانشجویان دانشگه کاتولیک میناس جرایس

دانشگاه میناس جرایس

رییس دانشگاه کاتولیک میناس جرایس

ملاقات با رییس دانشگاه میناس جرایس

دانشگاه کاتولیک میناس جرایس

روز قدس در مجلس برزیل

سفرا و نمایندگان مجلس برزیل در مراسم روز قدس

تقدیم استوارنامه به رییس جمهور برزیل

گارد ریاست جمهوری برزیل

مراسم سان در کاخ ریاست جمهوری برزیل

گفتگو با رییس جمهور برزیل

دستخط یاد بود استوار نامه

یادبود استوارنامه در کاخ ریاست جمهوری برزیل

مراسم 14 خرداد سان پائولو

مراسم 14 خرداد 88

روز ملی 88

سفیر مالزی

سفیر واتیکان

سفرای کویت و اردن و امارات و مصر و لبنان

سفیر کویت

معاون وزیر خارجه برزیل در روز ملی 88

روز ملی 1388 در برازیلا