پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

ویدئو

1 ano da declaração Brasil, Iran e Turquia - I
  • توسط محسن شاطرزاده

1 ano da declaração Brasil, Iran e Turquia II
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente III.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente V.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente IV.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Entre amigos: Conversando com o Mundo - Embaixador do Irã
  • توسط محسن شاطرزاده