سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۲

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

ویدئو

1 ano da declaração Brasil, Iran e Turquia - I
  • توسط محسن شاطرزاده

1 ano da declaração Brasil, Iran e Turquia II
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente III.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente V.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Contracorrente IV.flv
  • توسط محسن شاطرزاده

Entre amigos: Conversando com o Mundo - Embaixador do Irã
  • توسط محسن شاطرزاده