پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۱

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گفتگوی آزاد

از کلیه دوستان گرامی و صاحب نظران عزیز و خوانندگان محترم درخواست می شود نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در موضوعات اقتصادی و علمی و تکنولوژیکی و بین المللی اعم از داخلی و یاخارجی درج نموده تا با نام خود آنها در سایت ارائه شود . بدیهی امکان نقد آرا برای همه خوانندگان محترم بانام خود آنها و یا امضا محفوظ فراهم خواهد بود.


درج نظر