سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۹

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گفتگوی آزاد

از کلیه دوستان گرامی و صاحب نظران عزیز و خوانندگان محترم درخواست می شود نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در موضوعات اقتصادی و علمی و تکنولوژیکی و بین المللی اعم از داخلی و یاخارجی درج نموده تا با نام خود آنها در سایت ارائه شود . بدیهی امکان نقد آرا برای همه خوانندگان محترم بانام خود آنها و یا امضا محفوظ فراهم خواهد بود.


درج نظر