سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گالری

روز مقاومت لبنان

روز معلم در مدرسه

روز قدس در مجلس برزیل

روز قدس در پارلمان برزیل 1

روز ارتش

رزیدانس برازیلیا پس از بازسازی

دیدار وزیر خارجه بارییس جمهور برزیل

دیدار وزیر خارجه با وزیر انرژی برزیل

دیدار فرستاده ویژه رییس جمهوربا قائم مقام وزیر خارجه برزیل

دیدار رییس جمهور برزیل با مقام معظم رهبری

دکتر آهنی در رزیدانس

دفتر سفیر

دستخط یاد بود استوار نامه

درجمع هیات وزیرخارجه

در منزل رییس جمهور اسبق برزیل

در جمع نمایندگان مجلس برزیل

در جمع مسلمانان سان پائولو

در جمع فلسطینیان برازیلیا

در جمع سناتورهای برزیل

در جمع دانشویان دانشگاه کاتولیک

در جمع دانشجویان کاتولیک میناس جرایس

در جمع ایرانیان سان پائولو

دانشگاه یو دی اف

دانشگاه میناس جرایس

دانشگاه کاتولیک میناس جرایس

دانشگاه کاتولیک میناس جرایس 4

دانشجویان دانشگه کاتولیک میناس جرایس

خانواده مدرسه

خانواده سفارت

خانواده سفارت روز ملی 89

حجه الاسلام اژه ای

جلسه نمایندگان مجلس ایران و برزیل

جلسه ماهیانه سفرای آسیا و اقیانوسیه

جلسه با ایرانیان

جشن مدرسه 89

جشن روز ملی 1387

جشن پایان دوره زبان فارسی

جام جهانی فوتبال در دانش آموزی برزیل

ثبت یادبود خدا حافظی سفارت

تیم فوتسال ایران در رزیدانس

تقدیم استوارنامه به رییس جمهور برزیل

بیانیه تهران

بازسازی رزیدانس

بازسازی رزیدانس سفیر در برازیلیا

بازار بین الملل برازیلیا

آیینه کاری رزیدانس

اهدای مدال رییس جمهور برزیل

اهداء سر ستون تخت جمشید به شهردار ریو دو ژانیرو

انتخابات ریاست جمهوری 88

امضا قرارداد توربین گاز

امضا دفتر یادبود سفارت

آقای کاردوزو رییس جمهور اسبق برزیل

افتتاح اتاق برزیل و ایران

اسقف کلیسای اورتدوکس برازیلیا

اسقف کلیسای اورتدکس برازیلیا

استقبال از وزیر خارجه

استقبال از وزیر خارجه در کاخ ایتاماراچی

استقبال از وزیر امور خارجه در برزیل

استقبال از رییس جمهور در برزیل

استقبال از رییس جمهور برزیل در تهران