پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۵

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گالری

کارگاه آموزشی ایزنت

اجلاس کارشناسان ایزنت

اجلاس کارشناسان اپسکو

اجلاس مدیران ارشد ایزنت پاکستان

وزیر علوم اندونزی 3

وزیر علوم اندونزی 1

اجلاس اپسکو شانگهای

سازمان ملل - وین

سازمان ملل -اتریش

اجلاس شبکه فضایی کشورهای اسلامی ایزنت پاکستان

اسلام آباد پاکستان اجلاس سازمان فضایی

پاکستان اسلام آباد

اجلاس سازمان فضایی پاکستان

اجلاس سران سازمان اپسکو در تهران

محوطه سازمان ملل اتریش

اجلاس اپسکو چین پکن

اجلاس مدیران ارشد اپسکو

شهر ممنوعه پکن چین

مدیرکل وزارت صنایع پین

ملاقات با دبیر کل سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه

اجلاس مدیران ارشد اپسکو1390