سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۳

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گالری

سازمان ملل - وین

محوطه سازمان ملل اتریش

CIMG0455

CIMG0445

CIMG0413

پاکستان اسلام آباد

اسلام آباد پاکستان اجلاس سازمان فضایی

اجلاس مدیران ارشد ایزنت پاکستان

اجلاس مدیران ارشد اپسکو1390

اجلاس شبکه فضایی کشورهای اسلامی ایزنت پاکستان

اجلاس سران سازمان اپسکو در تهران

اجلاس سازمان فضایی پاکستان

اجلاس اپسکو شانگهای

اجلاس اپسکو چین پکن