سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۸

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

گالری

tuga1

mapna

نمایشگاه مپنا در عمان

هیات مپنا در عمان_1

غرفه مپنا در عمان

هیات مپنا در عمره_2

هیات مپنا در مدینه

میهمانی در ریاض

مذاکره در نمایشگاه ریاض

نمایشگاه مپنا در ریاض عربستان

هیات مپنا در ریاض

غرفه مپنا در نمایشگاه ریاض

نمایشگاه مپنا در عربستان

نمایشگاه مپنا در هند

امضا قرارداد توربین گاز

کارخانه توربین سازی زیمنس

قرارداد مپنا و زیمنس

امضا قرارداد مپنا و زیمنس

اولین توربین گازی تولید ایران