دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل و ريیس هیات مدیره شرکت تاپکو (تدبیر آورد پایور)


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version